Loading...

01เตรียมพร้อม

วันที่เหมาะสมในการตรวจ

 • วันที่ 3 ของการมีประจําเดือน (หากคุมกําเนิด สามารถตรวจวันไหนก็ได้)
 • เริ่มนับวันที่ 1 ในวันที่ปริมาณประจําเดือนมาปกติ (ไม่กะปริบกะปรอย)
 • ตรวจก่อนเวลาห้าโมงเย็น เช่น ถ้าปริมาณประจําเดือนคุณมาปกติในวันจันทร์ ตอนบ่ายโมง คุณต้องตรวจวันพุธ ถ้าปริมาณประจําเดือนคุณมาปกติในวันจันทร์ ตอนหนึ่งทุ่ม ให้นับวันอังคารเป็นวันที่ 1 แล้วตรวจวันพฤหัสฯ
 • การเก็บเลือดใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที อย่าลืมติดต่อเราให้เข้าไปรับตัวอย่างเลือดในวันเดียวกับวันที่คุณตรวจ

เลือกนิ้วมือ

 • ล้างและแช่มือในนํ้าอุ่น เพื่อให้เลือดไหลเวียน
 • เลือกนิ้วมือที่จะใช้ เช็ดปลายนิ้วด้วยแผ่นแอลกอฮอล์ แล้วรอให้แห้ง

เตรียมตัว

 • และตรวจในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน
 • ดื่มนํ้าเปล่าแก้วใหญ่ๆ
 • นําอุปกรณ์ทั้งหมดในกล่องออกมาวาง ตรวจสอบว่าในกล่องมีอะไรบ้างได้ที่ด้านหลังของแผ่นพับ
 • วางหลอดเก็บเลือดในช่องตรงกลางกล่อง
 • ทำตามเกร็ดน่ารู้ด้านหลังของแผ่นพับ
Get Ready

02เก็บเลือด

ใช้ใบมีดสําหรับเจาะเลือด

 • หมุนฝาออกจากใบมีด - ไม่ต้องกังวล คุณจะไม่เห็นเข็มด้านใน
 • กดใบมีดกับปลายนิ้วมือตามรูป เพื่อเริ่มใช้งาน
 • เช็ดเลือดหยดแรกออกด้วยแผ่นเช็ดทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
Lancets

หยดเลือดให้ถึงเส้นด้านบนหลอด

 • หยดเลือดให้ถึงเส้นที่ระบุไว้ด้านนอกหลอดเก็บเลือด
 • ปิดฝาหลอดเก็บเลือดให้แน่น พลิกหลอดขึ้นลงไปมาเบาๆ 10 รอบ ห้ามเขย่า *กรุณาใช้เฉพาะอุปกรณ์ที่เราเตรียมให้เท่านั้น

นวดนิ้วมือ

 • ประคองให้ปลายมือหันลงด้านล่าง แล้วนวดไล่จากโคนไปยังปลายนิ้ว วางปลายนิ้วมือด้านบนหลอดเก็บเลือด เพื่อให้เลือดหยดลงหลอด
 • หากเลือดหยุดไหล ใช้ใบมีดสํารองเพื่อเจาะนิ้วอื่นเพิ่มเติม
Message
Fill-Tube

03ส่งตัวอย่างเลือด

กรอกบัตรข้อมูลประจําตัว

 • กรอกข้อมูลในบัตรข้อมูลประจําตัวให้ครบถ้วน
 • เขียนข้อมูลให้ชัดเจน และตรวจสอบให้ถูกต้อง
 • แนบบัตรข้อมูลประจําตัวในช่องด้านหน้าถุงใส่ตัวอย่างเลือด
Payment Card

ก่อนส่ง

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาหลอดเก็บเลือดเรียบร้อยดีแล้ว
 • ใส่หลอดเก็บเลือดเข้าไปในถุงใส่ตัวอย่างเลือด
 • ใส่ถุงใส่ตัวอย่างเลือดกลับเข้ากล่อง คําเตือน: ห้องปฏิบัติการจะไม่สามารถวิเคราะห์ผลให้คุณได้ หากไม่มีบัตรข้อมูลประจําตัวและฉลากป้ายชื่อ

กรอกและแนบฉลากป้ายชื่อ

 • กรอกเวลาและวันที่ในฉลากป้ายชื่อที่มาพร้อมกับบัตรข้อมูลประจําตัว
 • ติดฉลากป้ายชื่อเข้ากับหลอดเก็บเลือด
Fill In
Send Report

รายการที่ต้องตรวจสอบก่อนปิดกล่อง

 • ฝาหลอดเก็บเลือดปิดแน่นดีแล้ว
 • กรอกบัตรข้อมูลประจําตัวเรียบร้อย
 • หลอดเก็บเลือดอยู่ในถุงใส่ตัวอย่างเลือด และบัตรข้อมูลประจําตัวอยู่ในช่องด้านหน้าถุงใส่ตัวอย่างเลือด
 • ใส่เฉพาะถุงใส่ตัวอย่างเลือดที่มีหลอดเก็บเลือด และบัตรข้อมูลประจําตัวอยู่ด้านในกลับเข้ากล่อง ห้ามใส่อย่างอื่น

พร้อมแล้ว เตรียมส่งกล่องกลับมาที่ห้องปฏิบัติการของเราได้เลย

ปิดกล่องแล้ว ทําอะไรต่อ

 • 1แอดไลน์ @yesmom เพื่อติดต่อให้พนักงานขนส่งเข้าไปรับตัวอย่างเลือด
 • 2แจ้งเลขไอดีที่อยู่ในบัตรข้อมูลประจําตัวหรืออีเมลผ่านไลน์ แล้วเราจะส่งพนักงานขนส่ง เข้าไปรับตัวอย่างเลือดทันที อย่าลืมส่งตัวอย่างเลือดทันทีหลังจากตรวจเรียบร้อย เราจะเข้าไปรับตัวอย่างเลือดภายใน 2 ชั่วโมง ห้ามเก็บตัวอย่างเลือดในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็ง สามารถวางไว้ในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ 15-25 องศาเซลเซียสได้
 • 3เราจะส่งอีเมลบอกคุณทันทีที่วิเคราะห์ผลตรวจเรียบร้อย
เกร็ดน่ารู้
เลือกเวลาที่เหมาะสม

เก็บเลือดในวันที่ 3 ของการมีประจําเดือน (หากคุมกําเนิด สามารถเก็บเลือดวันไหนก็ได้)

ยืนขึ้น

การยืนตรวจจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดี นวดปลายนิ้วมือเพียงเบาๆ เพื่อไม่ให้เซลล์เม็ดเลือดถูกทําลาย

หากเก็บเลือดไม่สําเร็จในครั้งแรก...

หากเลือดหลุดไหลก่อนได้ปริมาณที่กําหนด เช็ดรอบๆ จุดที่เจาะด้วยทิชชู่สะอาด หากเลือดยังคงไม่ไหล ใช้ใบมีดสํารองเจาะปลายนิ้วอื่นเพื่อเก็บเลือดเพิ่มได้

ทําให้เลือดไหลเวียน

ถูมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน แล้วจุ่มลงในน้ำอุ่น เพื่อให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น

เก็บเลือดให้ถึงเส้นที่กําหนด

เก็บเลือดให้ได้ในปริมาณที่กําหนด หากมีเลือดน้อยหรือมากเกินไป จะทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ได้

User Image
ติดต่อเราได้ที่
ไลน์: @yesmom support@yesmomertility.com

ติดตามคลิปสอนเก็บเลือดของเราได้ที่ yesmomfertility.com/instructions

ในกล่องมีอะไรบ้าง
Content Box