Loading...
Yesmom
Yesmom

ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์ Yesmom คืออะไร


ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์ที่คุณเข้าใจได้เอง

เราจะวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากฮอร์โมนทั้ง 8 ชนิด และประเมินภาวะเจริญพันธุ์ของคุณอย่างครบถ้วน พร้อมอธิบายความสัมพันธ์ของผลลัพธ์นี้กับสุขภาพของคุณ

อัดแน่นด้วยงานวิจัยและข้อมูลเชิงลึกจากแพทย์นับพันราย

เราร่วมงานกับสถาบันการแพทย์และแพทย์ชั้นนำเพื่อวิจัยผลการวิเคราะห์ทุกชิ้นที่เรานำเสนอให้คุณ ทุกรายงานจากเรานั้นผ่านการวิเคราะห์และได้รับการอนุมัติจากสูตินรีแพทย์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางแล้ว

เข้าใจง่าย ทำได้จริง

เรารายงานผลลัพธ์ให้คุณแบบเรียบง่ายสุดๆ เพื่อให้คุณเข้าใจได้ง่าย พร้อมแนะนำแนวทางที่ปฏิบัติตามได้จริง


Yesmom

คุณจะได้เรียนรู้อะไร
จากการตรวจภาวะเจริญพันธุ์กับ Yesmom


Yesmom Yesmom

ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์
Yesmom ทำงานอย่างไร


Yesmom

01 สั่งซื้อชุดตรวจ

แพทย์จะตรวจสอบคำสั่งซื้อ และจัดชุดตรวจที่เหมาะสมกับการคุมกำเนิดในแบบของคุณให้กับคุณ

Yesmom

02 เก็บตัวอย่าง

คุณสามารถใช้ชุดตรวจที่บ้านได้ตามความสะดวก เมื่อเรียบร้อยแล้ว เพียงแนบชุดที่ตรวจแล้วใส่ซองจดหมายที่ชำระล่วงหน้าแล้ว ส่งทางไปรษณีย์

Yesmom

03 รับข้อมูลภาวะเจริญพันธุ์เฉพาะสำหรับตัวคุณ

ผลลัพธ์ของคุณจะได้รับการวิเคราะห์ด้วยอัลกอริธึม และตรวจสอบโดยแพทย์ เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ เราจะอัพโหลดสรุปผลไว้ในกระดานข้อมูลส่วนตัวของคุณ เพื่อให้คุณได้ศึกษาว่าผลลัพธ์ต่างๆ แสดงถึงอะไรบ้าง

ผลลัพธ์ ของคุณ


Yesmom

รายงานในภาษาที่คุณเข้าใจ

รายงานผลแต่ละฉบับจะมาพร้อมคู่มือ เพื่อให้คุณนำไปพูดคุยกับแพทย์ส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ช่วยให้เห็นความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์

Yesmom เป็นมากกว่าชุดตรวจ เราช่วยให้คุณเข้าใจความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ที่มีต่อคุณโดยเฉพาะ

ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติตามได้จริง

รายงานผลแต่ละฉบับมาพร้อมเคล็ดลับและข้อมูลเฉพาะสำหรับคุณ โดยมีแหล่งอ้างอิงช่วยให้คุณลงมือทำตามได้ทันที

Yesmom Yesmom
Yesmom Yesmom

Yesmom ตรวจ
ที่ ฮอร์โมนได้บ้าง


AMH (Anti-Mullerian Hormone)

ผู้หญิงเราเกิดมาพร้อมไข่จำนวนจำกัด และจะลดลงตามช่วงวัยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ Anti-Mullerian Hormone (AMH) คือฮอร์โมนที่หลั่งจากเซลล์ในถุงไข่ที่กำลังพัฒนา (ฟอลลิเคิล) ซึ่งฮอร์โมนชนิดนี้สามารถตรวจวัดได้ แม้ขณะคุมกำเนิด

ระดับ AMH ต่ำบอกอะไรได้บ้าง

หากคุณมีระดับ AHM ต่ำ อาจหมายความว่า การเก็บรักษาไข่ในรังไข่ของคุณบกพร่อง ซึ่งแพทย์ทั่วไปอาจแนะนำให้คุณเข้าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะการเจริญพันธุ์เพื่อรับคำอธิบายเพิ่มเติม
อยากรู้จักภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเองให้มากขึ้นไหม Yesmom ช่วยได้


สั่งซื้อเลย

คุณจะได้รับอะไรบ้างใน
ชุดตรวจของเรา

คุณจะได้รับอะไรบ้างใน
ชุดตรวจของเรา

ในราคา 4,300 บาท คุณจะได้รับ ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์ Yesmom
การทดสอบฮอร์โมนด้านการเจริญพันธุ์แบบเฉพาะตัวพร้อมการจัดเก็บตัวอย่างจากที่บ้าน Yesmom
ผลการตรวจภาวะเจริญพันธุ์เฉพาะสำหรับคุณโดยคำนึงถึงการคุมกำเนิด (หากมี) และวิเคราะห์ฮอร์โมนทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ LH, AMH, FSH, Estradiol, Testosterone, TSH, FT4, Prolactin Yesmom
รายงานผลที่ผ่านการตรวจสอบโดยแพทย์ในกระดานข้อมูลภาวะเจริญพันธุ์ของคุณเอง Yesmom
ข้อมูลสุขภาวะการเจริญพันธุ์สำหรับคุณโดยเฉพาะ พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนหลากหลายด้าน Yesmom
ในราคา 4,300 บาท คุณจะได้รับ ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์ Yesmom
การทดสอบฮอร์โมนด้านการเจริญพันธุ์แบบเฉพาะตัวพร้อมการจัดเก็บตัวอย่างจากที่บ้าน Yesmom
ผลการตรวจภาวะเจริญพันธุ์เฉพาะสำหรับคุณโดยคำนึงถึงการคุมกำเนิด (หากมี) และวิเคราะห์ฮอร์โมนทั้ง 8 ชนิด ได้แก่ LH, AMH, FSH, Estradiol, Testosterone, TSH, FT4, Prolactin Yesmom
รายงานผลที่ผ่านการตรวจสอบโดยแพทย์ในกระดานข้อมูลภาวะเจริญพันธุ์ของคุณเอง Yesmom
ข้อมูลสุขภาวะการเจริญพันธุ์สำหรับคุณโดยเฉพาะ พร้อมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับฮอร์โมนหลากหลายด้าน Yesmom