การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ไหม?

พฤศจิกายน 2, 2020 | Bonné

Yes Mom

In Brief

  • ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรมีแบคทีเรียตัวดี โดยเฉพาะแลคโตบาซิลลัส จำนวนมากในบริเวณช่องคลอด
  • ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในช่องคลอด ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล (E2)  ฮอร์โมนลูทิไนซิง (LH) และฮอร์โมนฟอลลิเคิล-สติมิวเลติง (FSH) ต่างส่งผลกระทบต่อความสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดทั้งสิ้น
  • การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดมักนำไปสู่ความซับซ้อนทางสูติเวช ซึ่งสามารถทำลายสุขภาพการเจริญพันธุ์ และนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้
  • การกินโพรไบโอติกส์จะช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในช่องคลอด และช่วยเป็นเกราะป้องกันไวรัส

แบคทีเรียในช่องคลอด

ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรมีแบคทีเรียตัวดี โดยเฉพาะแลคโตบาซิลลัส จำนวนมากในบริเวณช่องคลอด เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมในบริเวณดังกล่าว ไม่ให้มีการเจริญเติบโตของแบคทีเรียตัวร้ายมากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้บริเวณช่องคลอดมีสุขภาพดีไปด้วย

งานวิจัยพบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในช่องคลอด ระดับฮอร์โมนเอสตราไดออล (E2)  ฮอร์โมนลูทิไนซิง (LH) และฮอร์โมนฟอลลิเคิล-สติมิวเลติง (FSH) ต่างส่งผลกระทบต่อความสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดทั้งสิ้น

แน่นอนว่า แบคทีเรียในช่องคลอดมีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพผู้หญิง แต่ยังรวมถึงสุขภาพของคู่รัก และทารกแรกเกิดด้วย หากแบคทีเรียตัวดีหรือแลคโตบาซิลลัสขาดสมดุล แบคทีเรียตัวร้ายมักเจริญเติบโตขึ้น และนำไปสู่การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด

ทำแบบสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม

การติดเชื้อแบคทีเรีย

การติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด (bacterial vaginosis; BV) เป็นปัญหาในช่องคลอดที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ ผู้หญิง ตั้งครรภ์ และผู้หญิงในวัยก่อนเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนมากที่สุด โดยการติดเชื้อนี้ไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียตัวร้ายตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องคลอดขาดสมดุล

การติดเชื้อนี้มักนำไปสู่ความซับซ้อนทางสูติเวช เช่น ภาวะถุงน้ำคร่ำอักเสบ การคลอดก่อนกำหนด รวมถึงการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำลายสุขภาพการเจริญพันธุ์ และนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากได้

งานวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่มีปัญหาท่อนำไข่อุดตัน มีรอบเดือนห่าง มีจำนวนไข่ในรังไข่มากกว่า 15 ฟอง หรือมีค่าความเป็นกรด-ด่างในช่องคลอดมากกว่า 4.5 มีจำนวนแบคทีเรียชนิดอีโคไล (Escherichia coli) ในช่องคลอดจำนวนมาก

ดังนั้นการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดจึงส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์โดยตรง

การรักษาสมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอด

นอกจากการรักษาความสะอาดแล้ว การเพิ่มแลคโตบาซิลลัสก็สามารถช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในช่องคลอดได้

การกินโพรไบโอติกส์จะช่วยกำจัดการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอด และช่วยเป็นเกราะป้องกันไวรัส ดังนั้นโพรไบโอติกส์จึงช่วยลดเชื้อไวรัส บรรเทาอาการจากการติดเชื้อไวรัส ช่วยให้สุขภาพผู้หญิงแข็งแรง ซึ่งรวมถึงสุขภาพการเจริญพันธุ์ ตลอดจนช่วยป้องกันกันติดเชื้อของทารกในครรภ์และเด็กแรกเกิด

อ่าน: รู้จักจุดซ่อนเร้นให้มากขึ้นเพื่อการดูแลให้สะอาดและสุขภาพดี

ความไม่สมดุลของแบคทีเรียในช่องคลอดส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ซึ่งระดับฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ที่ไม่ปกติก็มีส่วนทำให้แบคทีเรียเหล่านี้ขาดสมดุลได้ด้วย ดังนั้นมาตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ด้วยชุดตรวจจาก Yesmom Fertility กันเถอะ คุณสามารถตรวจได้เองที่บ้าน ครอบคลุมฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ถึง 6 ชนิด มาพร้อมผลวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนของคุณฉบับเข้มข้น เชื่อถือได้ แถมยังให้คำแนะนำว่า คุณควรทำความเข้าใจและจัดการภาวะเจริญพันธุ์ของคุณอย่างไรเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ทำแบบสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม  • -Mastromarino P, Hemalatha R, Barbonetti A, Cinque B, Cifone MG, Tammaro F, Francavilla F. Biological control of vaginosis to improve reproductive health. Indian J Med Res. 2014;140(1):S91-S97.
  • -Xu J, Bian G, Zheng M, Lu G, Chan WY, Li W, Yang K, Chen ZJ, Du Y. Fertility factors affect the vaginal microbiome in women of reproductive age. Am J Reprod Immunol. 2020;83(4):e13220.