น่ารู้! ไทรอยด์และภาวะเจริญพันธุ์

มิถุนายน 2, 2020 | Bonné

Yes Mom

In Brief

  • ต่อมไทรอยด์มีหน้าที่ควบคุมระบบเผาผลาญอาหาร ระบบการเจริญพันธุ์ และสุขภาพโดยรวมของร่างกาย
  • ความบกพร่องของต่อมไทรอยด์ทุกชนิดสามารถส่งผลกระทบรังไข่ รอบเดือน และภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงได้
  • การตรวจฮอร์โมนไทรอยด์เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์

สุขภาพไทรอยด์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์เป็นอย่างมาก แต่มักจะถูกมองข้าม ในขณะที่ฮอร์โมนเพศควบคุมและรักษาสุขภาพรอบเดือน ฮอร์โมนไทรอยด์ควบคุมรักษาสุขภาพการเจริญพันธุ์โดยรวม

ต่อมไทรอยด์และภาวะเจริญพันธุ์เกี่ยวกันตรงไหน

ความสัมพันธ์ของต่อมไทรอยด์และภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงเริ่มต้นตั้งแต่ในสมอง โดยต่อมใต้สมองส่วนล่าง (ไฮโปทาลามัส) จะส่งสัญญาณไปยังต่อมใต้สมอง (พิทูอิทารี) ให้กระตุ้นต่อมและอวัยวะที่ทำงานกับระบบสืบพันธุ์ให้หลั่งฮอร์โมนเพศต่างๆ ซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเดียวกับที่ต่อมสมองส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ต่อมไทรอยด์หลั่งฮอร์โมนไทรอยด์เช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีความบกพร่องระหว่างกระบวนการนี้ จึงส่งผลมายังระบบการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงด้วย

ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่สำคัญในการควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย ระดับไขมันในเลือด อุณหภูมิของร่างกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ตลอดจนอารมณ์ต่างๆ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฮอร์โมนที่เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์อย่าง ฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ (thyroid-stimulating hormone; TSH) ฮอร์โมนไตรโอโดไทโรนีน (triiodothyronine; T3) และฮอร์โมนฟรีไทรอกซีน (free thyroxine; T4) ขาดสมดุล น้ำหนักตัวและอารมณ์จึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย และส่งผลกระทบให้รอบเดือนแปรปรวน

ความบกพร่องของต่อมไทรอยด์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิง

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ (Hypothyroidism)

ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำ ภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมน  ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน หรือไฮโปไทรอยด์ เป็นภาวะที่ต่อมไทรอดย์ทำงานน้อยลง ทำให้สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ได้น้อย หรือไม่สร้างเลย ทำให้ร่างกายพร่องหรือขาดฮอร์โมนชนิดนี้ โดยภาวะนี้อาจทำให้น้ำหนักเพิ่ม ผมร่วง ท้องผูก อ่อนล้า ประจำเดือนมามาก และร่างกายเผาผลาญอาหารน้อยลง

ในแง่ของภาวะเจริญพันธุ์ ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำอาจจะกระตุ้นให้ระดับฮอร์โมนโปรแลคตินสูงขึ้น ซึ่งจะไประงับการตกไข่ ทำให้มีปัญหาในการตั้งครรภ์ ภาวะนี้ยังอาจกระตุ้นให้มีการสร้างซีสต์ในรังไข่ได้อีกด้วย ผู้หญิงที่มีภาวะนี้ยังสามารถตั้งครรภ์ได้ ภาวะนี้จะเพิ่มความเสี่ยงแท้งเมื่อตั้งครรภ์ หรือเพิ่มปัญหาในพัฒนาการของตัวอ่อน และสร้างปัญหาด้าน IQ ให้ทารก

โรคไทรอยด์เป็นพิษ (Hyperthyroidism)

โรคไทรอยด์เป็นพิษ เป็นโรคที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากกว่าปกติ จึงผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป ทำให้ระบบในร่างกายทำงานหนักขึ้น เช่น ระบบเผาผลาญ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มีปัญหาด้านอารมณ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้น้ำหนักลดลง วิตกกังวลมากขึ้น นอนหลับยาก และเหงื่อออกเยอะ

ไทรอยด์เป็นพิษอาจทำให้มีรอบเดือนผิดปกติ และมีประจำเดือนน้อยกว่าปกติ หากตั้งครรภ์โดยที่เป็นโรคนี้ ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็ว หากไม่ได้รับการรักษา โรคนี้อาจนำไปสู่ปัญหาซับซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น ความดันเลือดสูง ทารกเติบโตช้า และคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้โรคไทรอยด์เป็นพิษยังเพิ่มความเสี่ยงแท้งได้ โดยเฉพาะในระยะแรกของการตั้งครรภ์

ตรวจฮอร์โมนการเจริญพันธุ์เพื่อเช็คการทำงานของต่อมไทรอยด์

หากคุณกำลังมีปัญหาในการตั้งครรภ์โดยธรรมชาติ หรือมีประจำเดือนผิดปกติ รวมถึงอาการน่าสงสัยว่าต่อมไทรอยด์จะมีปัญหา การตรวจฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ช่วยประเมินความเสี่ยงได้ โดยชุดตรวจฮอร์โมนการเจริญพันธุ์ของ Yesmom Fertility ครอบคลุมฮอร์โมนไทรอยด์ที่ควรตรวจ (ฮอร์โมนกระตุ้นการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH) และฮอร์โมนฟรีไทรอกซีน (fT4) เพื่อประเมินการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วย ชุดตรวจนี้ยังช่วยวิเคราะห์ผลตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ 8 ชนิดของคุณอย่างเข้มข้น และแนะนำว่าคุณควรทำความเข้าใจและจัดการภาวะเจริญพันธุ์ของคุณอย่างไรเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

 [1] Dr. Avinash Phadke, Why are women more prone to thyroid problems?, Business World,  Available at http://www.businessworld.in/article/Why-Are-Women-More-Prone-To-Thyroid-Problems/25-05-2017-118863/, Published on 25th May 2017

Angela Grassi, 5 things women with PCOS should know about hypothyroid, Verywell Health, Available at:https://www.verywellhealth.com/things-women-with-pcos-should-know-about-hypothyroid-2616656, Published on November 17, 2019

Diana Rodriguez,  Thyroid issues and fertility: what to know?, Everyday Health, Available at: https://www.everydayhealth.com/thyroid-conditions/thyroid-issues-and-fertility.aspx, Published on 21st February 2013

Sarah DuRivage Jacobs, Reviewed by Dr Eva Marie Luo, The connection between your thyroid and fertility, ModernFertility.com, Available at: https://modernfertility.com/blog/thyroid/