เสี่ยงป่วย โควิด-19 หนัก หากเป็น ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ PCOS ?

มิถุนายน 8, 2021 | Bonné

Yes Mom

In Brief

  • ผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบเสี่ยงป่วยโควิด-19 หนักขึ้น เพราะความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะนี้ เช่น โรคอ้วน ภาวะดื้ออินซูลิน และความผิดปกติที่เพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

หลายคนอาจจะเข้าใจว่าผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเท่านั้นที่จะมีความเสี่ยงป่วยโรค โควิด-19 หนักกว่า  แถมการศึกษายังพบอีกว่า เพศชายเป็นเพศที่เสี่ยงเกิดความซับซ้อนเมื่อติดเชื้อไวรัสชนิดนี้มากกว่าผู้หญิง[1] จึงอาจทำให้ผู้หญิงอายุน้อยที่มี ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ แต่ไม่ได้มีอาการป่วยข้างต้นละเลยความเสี่ยงที่อาจมีของตัวเองไป

แพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน ภาวะถุงน้ำรังไข่ หลายใบจึงอยากให้ผู้หญิงอายุน้อยที่มี ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (หรืออาจมีแต่ไม่รู้) รวมถึงแพทย์ที่ให้การรักษา ตระหนักถึงความเชื่อมโยงของภาวะนี้กับผู้หญิงอายุน้อยและไวรัสโควิด-19 มากขึ้น

ในบทความนี้เราจะอธิบายว่าทำไมผู้หญิงที่เป็นหรืออาจมีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ จึงควรจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโควิด-19

โควิด-19 และ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ PCOS

แม้ว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนมากจะไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย แต่ไวรัสชนิดนี้ก็อาจจะหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงการเสียชีวิตมากขึ้นได้ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความผิดปกติที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคความดัน เพราะเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าปกติอยู่แล้ว ไวรัสที่เข้าไปก่อให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงสร้างความเสียหายได้มากกว่า

ในขณะที่ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ เป็นความผิดปกติของต่อมไร้ท่อที่ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์เป็นกันถึงร้อยละ 10-15 (พบภาวะนี้ในผู้หญิงเอเชียใต้และผู้หญิงผิวดำมากกว่าผู้หญิงผิวขาว[2]) แต่มักจะไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการวินิจฉัย เมื่อหลายคนมองข้ามภาวะนี้ไป ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงอาจมองข้ามความเสี่ยงโควิด-19 ที่อาจเชื่อมโยงกับภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบในผู้หญิงอายุน้อยไปด้วย

อ่าน: ผู้หญิง 1 ใน 5 มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ!

ตรวจ PCOS

ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ PCOS ทำให้ป่วย โควิด-19 หนักขึ้นอย่างไร?

ผู้หญิงที่มีภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ ถึงร้อยละ 75 ยังเป็นโรคอ้วนด้วย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้มีภาวะดื้นอินซูลิน และภาวะฮอร์โมนแอนโดรเจนมากกว่าปกติ และทั้งหมดนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงภาวะอ้วนลงพุง (metabolic syndrome) และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อีกด้วย เห็นได้ว่าผู้หญิงที่เป็น PCOS มักมีอาการผิดปกติเหล่านี้ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้ว ซึ่งภาวะทางสุขภาพเหล่านี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยหนักมากขึ้นหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19

แม้ว่าผู้หญิงอายุน้อยอาจจะอยู่ในกลุ่มอายุและเพศที่งานศึกษาบอกว่า น่าจะป่วยน้อยหากติดโควิด-19 แต่ผู้หญิงอายุน้อยที่เป็น PCOS ควรจัดให้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วย

อ่าน: ภาวะแทรกซ้อนของภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS)

อย่างไรก็ตาม…

ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นใหม่มาก และยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะการศึกษาว่าลึกๆ แล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในร่างกายเมื่อผู้หญิงมี ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ นั้น เกี่ยวข้องกับไวรัสโควิด-19 ยังไง แล้วทำให้เสี่ยงป่วยหนักมากขึ้นจริงหรือเปล่า

อ่าน: หมอบอกมา: ตรวจฮอร์โมนช่วยคัดกรองภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ

ไม่แน่ใจว่าเป็นภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือเปล่า ตรวจฮอร์โมนด้วยชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์จาก Yesmom Fertility ที่บ้านวันนี้เพื่อหาคำตอบ พร้อมตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ถึง 6 ชนิด มาพร้อมผลวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนของคุณฉบับเข้มข้น เชื่อถือได้ แถมยังให้คำแนะนำว่า คุณควรทำความเข้าใจและจัดการภาวะเจริญพันธุ์ของคุณอย่างไรเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ตรวจ PCOS  • -Subramanian A , Anand A, Adderley NJ, Okoth K, Toulis KA, Gokhale K, Sainsbury C, O’Reilly MW, Arlt W, Nirantharakumar K. Increased COVID-19 infections in women with polycystic ovary syndrome: a population-based study. European Journal of Endocrinology. 2021;184(5):637-645.
  • -Kyrou I, Karteris E, Robbins T, Chatha K, Drenos F, Randeva HS. Polycystic ovary syndrome (PCOS) and COVID-19: an overlooked female patient population at potentially higher risk during the COVID-19 pandemic. BMC Medicine. 2020;18(220):1-10.
  • -Md Moin ASM, Nandakumar M, Sathyapalan T, Atkin SL, A SL, Butler  AE. Biomarkers of COVID‑19 severity may not serve patients with polycystic ovary syndrome. Journal of Translational Medicine. 2021;19(63):1-4.