7 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (ARTs)

ตุลาคม 5, 2020 | Bonné

Yes Mom

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted-reproductive Technologies: ARTs) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้คู่รักที่อาจจะมีปัญหาในการมีลูกด้วยวิธีธรรมชาติให้สามารถมีลูกได้สมใจ ซึ่งในปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์หลากหลายวิธี เพื่อให้คู่รักแต่ละคู่ที่มีปัญหาแตกต่างกันไป สามารถเลือกวิธีที่จะแก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุดได้

7 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในปัจจุบัน

กิฟต์ (GIFT)

ระดับความนิยม ★☆☆☆☆

การทำกิฟต์เป็นการนำเซลล์ไข่และอสุจิเข้าไปในท่อนำไข่ เพื่อให้มีการปฏิสนธิในร่างกาย แต่เนื่องจากว่าต้องใช้การตรวจและผ่าตัดผ่านกล้อง (laparoscopy) ทำให้ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง แถมยังไม่สามารถยืนยันการปฏิสนธิได้ การทำกิฟต์จึงได้รับความนิยมลดลง

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำกิฟต์

 • ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะมีบุตรยากที่มีปัจจัยจากปากมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ระยะที่ 1-2
 • ความผิดปกติของฝ่ายชายที่มีความรุนแรงน้อย (oligozoospermia)
 • ความเชื่อทางศาสนาที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีที่มีการปฏิสนธินอกร่างกายได้

ซิฟต์ (ZIFT)

ระดับความนิยม ★☆☆☆☆

การทำซิฟต์คล้ายกับการทำกิฟต์ แต่อาศัยการปฏิสนธินอกร่างกาย โดยแพทย์จะผสมเซลล์ไข่กับอสุจิในห้องปฏิบัติการ แล้วย้ายกลับเข้าสู่ท่อนำไข่ ซึ่งทำให้สามารถยืนยันการปฏิสนธิได้ แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังสูง เพราะยังต้องใช้การตรวจและผ่าตัดผ่านกล้องร่วมด้วย

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำซิฟต์

 • ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • ภาวะมีบุตรยากที่มีปัจจัยจากปากมดลูก
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ระยะที่ 1-2
 • ความผิดปกติของฝ่ายชายที่มีความรุนแรงน้อย (oligozoospermia)

ทำแบบสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม

เด็กหลอดแก้ว (IVF)

ระดับความนิยม ★★★★★

การทำเด็กหลอดแก้วเป็นเทคโนโลยีที่จะเริ่มจากการเก็บไข่จากฝ่ายหญิงและเตรียมอสุจิจากฝ่ายชาย เพื่อนำมาเลี้ยงรวมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการ จากนั้นจะย้ายตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกเพื่อให้ตัวอ่อนพัฒนากลายเป็นทารกต่อไป ซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วไม่ต้องใช้การผ่าตัด จึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำเด็กหลอดแก้ว

 • ท่อนำไข่อุดตันหรือถูกทำลาย
 • ความสามารถของรังไข่ต่ำ
 • ภาวะมีบุตรยากที่ไม่ทราบสาเหตุ
 • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ
 • ความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม
 • คุณภาพและจำนวนอสุจิต่ำ

อ่าน: ตรวจฮอร์โมนช่วยตัดสินใจทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)

อิ๊กซี่ (ICSI)

ระดับความนิยม ★★★★☆

การทำอิ๊กซี่เหมือนการทำเด็กหลอดแก้ว ยกเว้นวิธีการปฏิสนธิที่ไม่ได้เกิดจากการเลี้ยงเซลล์ไข่และอสุจิร่วมกัน แต่เป็นการฉีดอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรง จากนั้นจึงเพาะเลี้ยง แล้วย้ายตัวอ่อนเข้าสู่มดลูกเช่นเดียวกับการทำเด็กหลอดแก้ว

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำอิ๊กซี่

 • ความผิดปกติของอสุจิที่รุนแรง
 • ปัญหาการปฏิสนธิในประวัติการทำเด็กหลอดแก้ว
 • ปัญหาการปฏิสนธิผิดปกติจากโรคของเนื้อรก (gestational trophoblastic disease; GTD)
 • อสุจิได้รับการเก็บผ่านวิธีการทางศัลยกรรม (surgical sperm recovery)

อิมซี่ (IMSI)

ระดับความนิยม ★★★★☆

การทำอิมซี่นั้นเหมือนการทำอิ๊กซี่ แต่มีการคัดเฉพาะอสุจิที่มีคุณภาพเท่านั้น

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการทำอิมซี่

 • เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่ามีอสุจิที่ผิดปกติจำนวนมาก
 • ปัญหาการทำอิ๊กซี่หลายรอบเดือนแล้วไม่สำเร็จ
 • ประวัติภาวะแท้งบุตร
 • ตัวอ่อนมีคุณภาพต่ำจากการทำในรอบเดือนแรก

ฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก (IUI)

ระดับความนิยม ★★★★★

การฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกเป็นเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ตัดปัญหาจากกระบวนการของอสุจิที่ต้องผ่านปากมดลูกเข้าไปปฏิสนธิ วิธีนี้จึงช่วยยืนยันได้ว่าอสุจิจะไปถึงไข่แน่ๆ

ปัญหาการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูก

 • ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ผ่านอวัยวะเพศหญิงได้
 • ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทำให้ไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันได้
 • คู่รักร่วมเพศที่ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้จากการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกโดยใช้อสุจิจากการบริจาค

ทำแบบสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม

แช่แข็งไข่ (Egg Freezing)

ระดับความนิยม

การแช่แข็งไข่เป็นหนึ่งในกระบวนการในการรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์สำหรับคู่รักที่ยังไม่พร้อมมีลูกที่กำลังมาแรง โดยวิธีนี้เป็นการเก็บไข่จากรังไข่มาแช่แข็งไว้สำหรับใช้กับการทำเด็กหลอดแก้วเมื่อพร้อมมีลูกในอนาคต

ปัจจัยทางการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในการแช่แข็งไข่

 • ปัญหาทางสุขภาพหรือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (sickle cell disease; SCD) โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง
 • กลุ่มเพศทางเลือก
 • การรักษาทางการแพทย์ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตั้งครรภ์
 • ผู้หญิงอายุน้อยที่ต้องการยืนยันความสำเร็จในการมีลูกเมื่อพร้อมในอนาคต

อ่าน: ฮอร์โมนกับการแช่แข็งไข่

อ่าน: ยังไม่พร้อมมีลูก (แต่อยากมี) ต้องรู้อะไรบ้าง

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ในปัจจุบันแต่ละวิธีช่วยจัดการปัจจัยหรือปัญหาทางภาวะเจริญพันธุ์ที่ผู้หญิงและคู่รักแต่ละคนมีได้อย่างตรงจุดมาก หากใครกำลังมีปัญหาในการมีลูกเองด้วยวิธีธรรมชาติ หรืออยากวางแผนมีลูกในอนาคต ลองไปปรึกษาหมอดูนะคะ

รู้ไหมว่าก่อนรักษาด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จะมีการตรวจฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ด้วยนะ ดังนั้นถ้ารู้ระดับฮอร์โมนของตัวเองในวันนี้ก็จะช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น ชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์จาก Yesmom Fertility ที่คุณตรวจได้เองที่บ้านครอบคลุมฮอร์โมนภาวะเจริญพันธุ์ถึง 6 ชนิด มาพร้อมผลวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนของคุณฉบับเข้มข้น เชื่อถือได้ แถมยังให้คำแนะนำว่า คุณควรทำความเข้าใจและจัดการภาวะเจริญพันธุ์ของคุณอย่างไรเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

ทำแบบสอบถามและดูข้อมูลเพิ่มเติม