Loading...
Yes Mom

ผู้หญิงยุคนี้มีเรื่องมากมายที่ต้องคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพการงาน ความสัมพันธ์ หรือเป้าหมายในชีวิต การมีลูกเป็นของตัวเองสักวันอาจจะเป็นหนึ่งในเป้าหมายเหล่านี้ แต่คุณจะรู้ได้ยังไง

เราเคยชินกับการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทุกเรื่องในชีวิต ความสัมพันธ์ การเงิน โรงเรียน แต่ทำไมหลายคนกลับรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเองเลย

เราพบว่าคุณสามารถเข้าไปยังคลินิกช่วยการเจริญพันธุ์ แล้วตรวจเลือดเพื่อประเมินภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ แต่กระบวนการนี้ก็ยังเป็นปัญหาในประเทศไทย เพราะยังมีห้องปฏิบัติการหลายแห่งที่ดำเนินการโดยปราศจากผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรอง ทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่ได้ผ่านการตรวจสอบ

นี่คือเหตุผลที่เราสร้างชุดตรวจภาวะเจริญพันธุ์ Yesmom Fertility ขึ้นมา เราต้องการช่วยให้ผู้หญิงเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเอง และแนะนำทุกขั้นตอนตลอดการตั้งครรภ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อความปลอดภัย ในราคาที่จับต้องได้

เราทำงานกับคลินิกที่ผ่านการรับรองเท่านั้น และมีผู้เชี่ยวชาญที่มีใบรับรองเป็นที่ปรึกษา คุณเพียงแค่สั่งซื้อชุดตรวจจากเว็บไซต์ของเรา แล้วเราจะส่งอุปกรณ์ที่จำเป็นไปให้คุณเก็บเลือดจากปลายนิ้วมือถึงที่บ้าน จากนั้นส่งตัวอย่างเลือดในซองจดหมายที่จ่ายเงินไว้แล้วมายังห้องปฏิบัติการ คุณจะได้รับผลตรวจออนไลน์ภายในไม่กี่วันทำการเท่านั้น

ผลตรวจของคุณจะผ่านการตรวจสอบโดยแพทย์ และหากจำเป็น คุณสามารถให้แพทย์ภายในของเราอธิบายผลตรวจของคุณเพิ่มเติมได้

"Yesmom Ferility ช่วยให้เราเข้าใจภาวะเจริญพันธุ์ของตัวเองแบบลึกซึ้ง ทำให้เรารู้สึกมั่นใจที่จะวางแผนมีลูกในอนาคต" - คุณอัมรา